MIŠKININKYSTĖS PASLAUGOS IR DARBŲ PRIEŽIŪRA

Mūsų specialistai gali jums parengti ir atlikti šiuos darbus:

 • Parengti miškotvarkos projektus

 • Miško želdinimo projektus

 • Miško tvarkymo planus

 • Ribinių linijų atstatymus; 

 • Ištisinės medienos tikslius matavimus; 

 • Miško kirtimo leidimo dokumentus

 • Medienos sandėlių matavimų aktus

 • Atliktų miško darbų kokybės vertinimų aktus

 • Pilną miško vertinimą pagal komercinius, ekonominius ir socialinius miško vertės nustatymo rodiklius.

 • ES lėšų įsisavinimo projektų rengimas, administravimas, įgyvendinimas.

 • Garantuojame sklandų ir operatyvų darbą.

Forestry
 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Thanks for submitting!