D.U.K.

KAS YRA BIRŽĖ?

Biržė – miško kirtimui atrėžtas arba kertamas medynų plotas.

AR VISADA REIKALINGAS VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS?

Miškas tvarkomas, naudojamas ir atkuriamas pagal miškotvarkos projektus. Vidinės miškotvarkos projektai sudaromi visoms privačioms miško valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei. Projektai paprastai rengiami miško valdai 10 metų laikotarpiui Jei per 10 metų laikotarpį savininkas neįvykdė visų suprojektuotų ūkinių priemonių, savininko prašymu, projektas gali būti pratęstas dar 5 metams.
Jeigu miškotvarkos projekto nėra, pagrindiniai kirtimai privačiose valdose arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančioje miško žemėje draudžiami, išskyrus:
1) III–IV A miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, visų rūšių pagrindinius kirtimus;
2) III–IV A miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą atrankiniais ir atvejiniais pagrindiniais kirtimais;
3) pagrindinius kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 hektarų ploto;
4) kirtimus IV B grupės miškuose.

KOKIAIS ATVEJAIS REIKALINGAS LEIDIMAS KIRSTI MIŠKĄ?

1) Neplyniems kirtimams vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;
2) Atrankiniams sanitariniams kirtimams;
3) Baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių neplyniems kirtimams III–IV miškų grupių miškuose;
4) Retinimo ir einamiesiems kirtimams;
5) Plyniems sanitariniams kirtimams – stichinių nelaimių miškuose atvejais.
Privataus miško savininkas, apie ketinimą kirsti mišką informavęs Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Miškų ūkio priežiūros skyrių, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra numatyti kirsti miškai ir per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie ketinimą kirsti mišką išsiuntimo, įteikimo ar pateikimo per ALIS negavęs neigiamo arba gavęs suderinimą raštu, gali vykdyti miško kirtimus, nustatytus Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatuose, pranešime apie ketinimą kirsti mišką nurodytu mastu ir sąlygomis.

 

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Nerandate reikiamų atsakymų? Užduokite mums klausimą!

Thanks for submitting!